Χρήσιμες Συνδέσειςjump-dolphin.jpg


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
 • Ο ναός και ο γλυπτός του διάκοσμος
 • Το θέμα της ζωφόρου
 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ζωφόρου
 • Η ιστορία της ζωφόρου
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
 • Νότια ζωφόρος
 • Ανατολική ζωφόρος
 • Βόρεια ζωφόρος
 • Δυτική ζωφόρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΛΙΘΟ
 • Νότια ζωφόρος
 • Ανατολική ζωφόρος
 • Βόρεια ζωφόρος
 • Δυτική ζωφόρος
Εικονική περιήγηση στο Μουσείο Ακρόπολης
www.greece.org/.../museum_gr.htm
ΟΜΑΔΑ 1 6/5/2010
Η εργασία που έκανε η ομ΄δα μας είναι πολύ αξιόλογη.