Φόρμα Σεναρίου Αξιοποίησης Συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου Τίτλος Ομάδας 5: ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΟΧΟΣ: ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Διερεύνηση αναγκών

2. Δημοσίευση αναγκών

3. Αναζήτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού


4. Ανακοίνωση για πλήρωση θέσεων

5. Πρόσληψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

6.Υποβολή και Δημοσίευση του τελικού σχεδίου

7. Σεμινάρια