...με ακόμα περισσότερα και ..περίεργα συνεργατικά εργαλεία, όπως τα παρακάτω:

Google Wave