Η επίσημη εγκύκλιος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι διαθέσιμη εδώ (αρχείο pdf).

Στο σεμινάριο μπορεί να συμμετάσχει κάθε δημόσιος υπάλληλος.

Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211, καθώς και στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΠΙΝΕΠ):Μπορείτε να πληροφορήστε για τις επόμενες ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου ανά την Ελλάδα και από το ανεπίσημο ημερολόγιό μας: