Χρήση Προηγμένων Συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου


web20people.jpg

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Kαλωσήλθατε στο wiki του εκπαιδευτικού προγράμματος "Χρήση Προηγμένων Συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου" του ΕΚΔΔΑ για την αξιοποίηση υπηρεσιών Web 2.0 στην εργασία ομάδων!

Στο παρόν wiki μπορείτε να βρείτε βασικές πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως οι στόχοι, τόποι & ημερομηνίες διεξαγωγής, καθώς και συνεργάτες. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε είναι διαθέσιμες στην σελίδα Εργαλεία Σεμιναρίου. Παράλληλα, στην σελίδα Hall of Fame μπορείτε να δείτε δείγματα εξαιρετικών εργασιών. Οι σελίδες των Ομάδων (1, 2, 3, 4, 5) χρησιμοποιούνται για εξάσκηση και εξοικείωση με την τεχνολογία του wiki.

Οι προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες στη διαμόρφωση τόσο των διαδικασιών όσο και του περιεχομένου του σεμιναρίου. Μελετήστε το διαθέσιμο υλικό και προσθέστε ό,τι κρίνετε απαραίτητο.

Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρήσιμο και υποστηρικτικό του ρόλου όλων των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.


Ας δείξουμε τη δύναμη της συνεργασίας στην πράξη!

Φιλικά,